AD574AJN

584-AD574AJN

AD574AJN

Nsx:
Analog Devices

Mô tả:
Analog to Digital Converters - ADC IC MONO 12-BIT

Tuổi thọ:
Mô hình ECAD:
Tải xuống Thư viện Tải miễn phí để chuyển đổi tệp tin này cho Công cụ ECAD của bạn. Tìm hiểu thêm về Mô hình ECAD.

Sẵn có

Tồn kho:

Không Có sẵn
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
Analog Devices Inc.
Danh mục Sản phẩm: Bộ chuyển đổi analog sang kỹ thuật số - ADC
RoHS: N
AD574A
Through Hole
PDIP-28
12 bit
1 Channel
Parallel
Single-Ended
SAR
5 V
5 V
- 55 C
+ 125 C
Tube
Nhãn hiệu: Analog Devices
Chiều cao: 4.95 mm
INL - Độ phi tuyến tích phân: +/- 1 LSB
Điện áp đầu vào: 10 V/20 V, +/- 5 V/+/- 10 V
Chiều dài: 39.75 mm
Số đầu vào ADC: 2 Input
Số bộ chuyển đổi: 1 Converter
Điện áp cấp vận hành: 5 V, 15 V
Pd - Tiêu tán nguồn: 725 mW
Tiêu thụ điện năng: 390 mW
Loại sản phẩm: ADCs - Analog to Digital Converters
Loại tham chiếu: External, Internal
Mẫu và Giữ: No
Số lượng Kiện Gốc: 13
Danh mục phụ: Data Converter ICs
Điện áp cấp nguồn - Tối đa: 5 V, 15 V
Điện áp cấp nguồn - Tối thiểu: 5 V, 15 V
Chiều rộng: 14.73 mm
Đơn vị Khối lượng: 4.190 g
CNHTS:
8542319090
CAHTS:
8542390029
USHTS:
8542390001
JPHTS:
854239099
TARIC:
8542399000
MXHTS:
8542399901
ECCN:
EAR99