1-846291-1

TE Connectivity / AMP
571-1-846291-1

1-846291-1

Nsx:

Mô tả:
DC Power Cords LGH-4 LEAD DBL MLD ENDS

Mô hình ECAD:
Tải xuống Thư viện Tải miễn phí để chuyển đổi tệp tin này cho Công cụ ECAD của bạn. Tìm hiểu thêm về Mô hình ECAD.

Sẵn có

Tồn kho:

0
Thông báo cho tôi khi có sản phẩm.

Bạn vẫn có thể mua sản phẩm này bằng đơn hàng dự trữ

Tổng thời gian giao hàng:

12 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến.
 
Tối thiểu: 10   Nhiều: 10

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$576.10 $5,761.00
$556.33 $11,126.60
50 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Dây nguồn DC
RoHS:  Các chi tiết
LGH Lead Cable
Nhãn hiệu: TE Connectivity / AMP
Loại sản phẩm: DC Power Cords
Sê-ri: LGH
Số lượng Kiện Gốc: 10
Danh mục phụ: Power Cords

CNHTS:
8544422900
CAHTS:
8544420000
USHTS:
8544429090
TARIC:
8544429090
ECCN:
EAR99