1-849587-1

TE Connectivity / AMP
571-1-849587-1

1-849587-1

Nsx:

Mô tả:
Standard Circular Connector RECEPTACLE

Mô hình ECAD:
Tải xuống Thư viện Tải miễn phí để chuyển đổi tệp tin này cho Công cụ ECAD của bạn. Tìm hiểu thêm về Mô hình ECAD.

Sẵn có

Tồn kho:

0
Thông báo cho tôi khi có sản phẩm.

Bạn vẫn có thể mua sản phẩm này bằng đơn hàng dự trữ

Tổng thời gian giao hàng:

40 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến.
Thời gian giao hàng lâu được báo cáo trên sản phẩm này.
 
Tối thiểu: 30   Nhiều: 30

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$148.30 $4,449.00
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Đầu nối tiết diện tròn tiêu chuẩn
RoHS: N
Nhãn hiệu: TE Connectivity / AMP
Loại sản phẩm: Standard Circular Connector
Số lượng Kiện Gốc: 10
Danh mục phụ: Circular Connectors
Đơn vị Khối lượng: 17 g

CNHTS:
8538900000
CAHTS:
8538909090
USHTS:
8538908180
JPHTS:
853890000
TARIC:
8538909999
BRHTS:
85389090
ECCN:
EAR99