Bạn gặp lỗi?

150070-5

TE Connectivity / AMP
571-150070-5

150070-5

Nsx:

Mô tả:
Terminals RING

Mô hình ECAD:
Tải xuống Thư viện Tải miễn phí để chuyển đổi tệp tin này cho Công cụ ECAD của bạn. Tìm hiểu thêm về Mô hình ECAD.

Sẵn có

Tồn kho:

Không Lưu kho

Tổng thời gian giao hàng:

 
Tối thiểu: 315000   Nhiều: 15000

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$0.046 $14,490.00
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Điểm đấu nối
RoHS:  Các chi tiết
Screw Terminals
Ring
16 AWG
Not Insulated
Tin
Nhãn hiệu: TE Connectivity / AMP
Chất liệu cách điện: Not Insulated
Chất liệu: Brass
Loại sản phẩm: Terminals
Số lượng Kiện Gốc: 15000
Danh mục phụ: Terminals
Kích cỡ dây: 16 AWG

CNHTS:
8538900000
CAHTS:
8536900020
USHTS:
8536904000
JPHTS:
8536900002
KRHTS:
8536909010
TARIC:
8536699099
BRHTS:
85369090
ECCN:
EAR99