152304-5

TE Connectivity / AMP
571-152304-5

152304-5

Nsx:

Mô tả:
Headers & Wire Housings 6WAY COMBO HSING NAT

Mô hình ECAD:
Tải xuống Thư viện Tải miễn phí để chuyển đổi tệp tin này cho Công cụ ECAD của bạn. Tìm hiểu thêm về Mô hình ECAD.

Sẵn có

Tồn kho:

Không Lưu kho

Tổng thời gian giao hàng:

 
Tối thiểu: 6000   Nhiều: 6000

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$0.25 $1,500.00
$0.242 $2,904.00
$0.239 $7,170.00
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Đầu cắm & Bọc dây điện
RoHS: N
Nhãn hiệu: TE Connectivity / AMP
Loại sản phẩm: Headers & Wire Housings
Số lượng Kiện Gốc: 6000
Danh mục phụ: Headers & Wire Housings

CNHTS:
8538900000
CAHTS:
8538903900
USHTS:
8538906000
JPHTS:
853890000
TARIC:
8538909999
BRHTS:
85389090
ECCN:
EAR99