2-456407-0

TE Connectivity / AMP
571-2-456407-0

2-456407-0

Nsx:

Mô tả:
Crimpers / Crimping Tools CRIMPER WIRE .100"F"

Có hàng: 1

Tồn kho:

1 Có thể Giao hàng Ngay

Tổng thời gian giao hàng:

10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$186.50 $186.50
$184.13 $1,841.30
$182.76 $4,569.00
$182.25 $9,112.50
100 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Máy uốn/Dụng cụ uốn
RoHS: Không Áp dụng
Crimpers
Nhãn hiệu: TE Connectivity / AMP
Loại sản phẩm: Crimpers
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools

CNHTS:
8466100000
CAHTS:
8466100010
USHTS:
8466100110
TARIC:
8536699099
ECCN:
EAR99
Hình ảnh Mô tả
TE Connectivity 462006-1
FLOATING SHEAR