Bạn gặp lỗi?

5-160303-1

TE Connectivity / AMP
571-5-160303-1

5-160303-1

Nsx:

Mô tả:
Terminals FAST STECKH 2,8 RAD

Mô hình ECAD:
Tải xuống Thư viện Tải miễn phí để chuyển đổi tệp tin này cho Công cụ ECAD của bạn. Tìm hiểu thêm về Mô hình ECAD.

Sẵn có

Tồn kho:

0
Thông báo cho tôi khi có sản phẩm.

Bạn vẫn có thể mua sản phẩm này bằng đơn hàng dự trữ

Tổng thời gian giao hàng:

21 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến.
 
Tối thiểu: 90000   Nhiều: 90000

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
Toàn bộ Cuộn (Đơn hàng theo bội số của 10000)
$0.067 $6,030.00
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Điểm đấu nối
RoHS:  Các chi tiết
Quick Disconnects
Receptacle
Reel
Nhãn hiệu: TE Connectivity / AMP
Loại sản phẩm: Terminals
Số lượng Kiện Gốc: 10000
Danh mục phụ: Terminals

CNHTS:
8538900000
CAHTS:
8536900020
USHTS:
8536904000
JPHTS:
8536900002
KRHTS:
8536909010
TARIC:
8536699099
BRHTS:
85369090
ECCN:
EAR99