854590-1

TE Connectivity / AMP
571-854590-1

854590-1

Nsx:

Mô tả:
Bench Top Tools COVER, BARRIER STRIP

Sẵn có

Tồn kho:

0
Thông báo cho tôi khi có sản phẩm.

Bạn vẫn có thể mua sản phẩm này bằng đơn hàng dự trữ

Tổng thời gian giao hàng:

6 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến.
 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$367.33 $367.33
$355.48 $1,777.40
$343.62 $3,436.20
$331.79 $8,294.75
50 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Bộ công cụ dạng để bàn
Nhãn hiệu: TE Connectivity / AMP
Loại sản phẩm: Bench Top Tools
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools
USHTS:
8536694010
TARIC:
8466940000
ECCN:
EAR99