157446-1

TE Connectivity
571-157446-1

157446-1

Nsx:

Mô tả:
Automotive Connectors HOUSING 2 POS MT

Bảng dữ liệu:

Mô hình ECAD:
Tải xuống Thư viện Tải miễn phí để chuyển đổi tệp tin này cho Công cụ ECAD của bạn. Tìm hiểu thêm về Mô hình ECAD.

Sẵn có

Tồn kho:

Không Lưu kho

Tổng thời gian giao hàng:

 
Tối thiểu: 7950   Nhiều: 7950

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$0.38 $3,021.00
$0.361 $5,739.90
$0.353 $11,225.40
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Đầu nối cho ô-tô
RoHS:  Các chi tiết
Housings
Micro Timer I
Timer
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Loại sản phẩm: Automotive Connectors
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Automotive Connectors

CNHTS:
8538900000
CAHTS:
8538903900
USHTS:
8538906000
JPHTS:
853890000
TARIC:
8538909999
BRHTS:
85389090
ECCN:
EAR99

Timer Interconnection System

TE Connectivity's (TE) Timer Interconnect System features contacts used extensively in the automotive industry. Each contact of this TE series consists of a flat receptacle, which mates with a flat tab. The receptacle has two respective four contact springs, which are independent of each other. Two-piece contacts with a steel top spring are predominantly. This two-piece contact design means that the electrical and mechanical properties are separated. One end of the contact body is either crimped to wire or soldered to a printed circuit board. The other end of the contact body mates with the matching tab.