2-456408-6

TE Connectivity
571-2-456408-6

2-456408-6

Nsx:

Mô tả:
Crimpers / Crimping Tools CRIMPER WIRE .110 F

Có hàng: 1

Tồn kho:

1 Có thể Giao hàng Ngay

Tổng thời gian giao hàng:

10 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến để có số lượng lớn hơn mức hiển thị.
 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$187.49 $187.49
$181.23 $1,812.30
$168.73 $4,218.25
$166.24 $8,312.00
100 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Máy uốn/Dụng cụ uốn
RoHS: Không Áp dụng
Crimpers
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Loại sản phẩm: Crimpers
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools
Đơn vị Khối lượng: 21.863 g

CNHTS:
8466100000
CAHTS:
8466100010
USHTS:
8466100110
TARIC:
8466108000
ECCN:
EAR99
Hình ảnh Mô tả
TE Connectivity 4-456404-4
Crimpers / Crimping Tools CRIMPER, WIRE .070 F
TE Connectivity 2119805-1
Bench Top Tools SHEAR HOLDER ASSY APPLICATOR TOOL
TE Connectivity 1-1803293-4
Crimpers / Crimping Tools TOOL
TE Connectivity 3-22280-3
Crimpers / Crimping Tools SPRING,COMPRESION
TE Connectivity 1-456401-7
Crimpers / Crimping Tools CRIMPER WIRE .042 F