2-853714-1

TE Connectivity
571-2-853714-1

2-853714-1

Nsx:

Mô tả:
Wire Stripping & Cutting Tools PLATE REAR SHEAR

Sẵn có

Tồn kho:

0
Thông báo cho tôi khi có sản phẩm.

Bạn vẫn có thể mua sản phẩm này bằng đơn hàng dự trữ

Tổng thời gian giao hàng:

5 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến.
 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$701.96 $701.96
$678.55 $6,785.50
25 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Tách dây điện & Công cụ cắt
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Loại sản phẩm: Wire Strippers & Cutters
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools

CNHTS:
8466940090
CAHTS:
8466949000
USHTS:
8466948585
TARIC:
8466940000
ECCN:
EAR99