2-854014-2

TE Connectivity
571-2-854014-2

2-854014-2

Nsx:

Mô tả:
Crimpers / Crimping Tools ANVIL,COMB. (.100 X .246 )

Sẵn có

Tồn kho:

0
Thông báo cho tôi khi có sản phẩm.

Bạn vẫn có thể mua sản phẩm này bằng đơn hàng dự trữ

Tổng thời gian giao hàng:

3 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến.
 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$202.49 $202.49
$195.73 $1,957.30
$182.23 $4,555.75
$179.54 $8,977.00
100 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Máy uốn/Dụng cụ uốn
RoHS: Không Áp dụng
Crimpers
With Anvil
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Loại sản phẩm: Crimpers
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools

CNHTS:
8466100000
CAHTS:
8536690020
USHTS:
8536694040
JPHTS:
853669000
KRHTS:
8536691000
TARIC:
8536699099
MXHTS:
85366999
BRHTS:
85366990
ECCN:
EAR99