843120-6

TE Connectivity
571-843120-6

843120-6

Nsx:

Mô tả:
Bench Top Tools 8MM PROXIMITY SWITCH

Bảng dữ liệu:

Sẵn có

Tồn kho:

Không Lưu kho

Tổng thời gian giao hàng:

 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$270.43 $270.43
$261.71 $1,308.55
$252.98 $2,529.80
$244.27 $6,106.75
50 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Bộ công cụ dạng để bàn
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Loại sản phẩm: Bench Top Tools
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools

CNHTS:
8544422900
CAHTS:
8544420000
USHTS:
8544429090
TARIC:
8544429090
ECCN:
EAR99