852247-1

TE Connectivity
571-852247-1

852247-1

Nsx:

Mô tả:
Wire Stripping & Cutting Tools SLIDE STRIPPER .250 U-POD

Bảng dữ liệu:

Sẵn có

Tồn kho:

2 Có thể Giao hàng trong 20 Ngày
 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$437.98 $437.98
$423.37 $4,233.70
$394.16 $9,854.00
50 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Tách dây điện & Công cụ cắt
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Loại sản phẩm: Wire Strippers & Cutters
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools

CNHTS:
8466940090
USHTS:
8466944000
TARIC:
8466940000
ECCN:
EAR99