852281-2

TE Connectivity
571-852281-2

852281-2

Nsx:

Mô tả:
Bench Top Tools ROLLER

Bảng dữ liệu:

Sẵn có

Tồn kho:

2 Có thể Giao hàng trong 20 Ngày
 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$73.09 $73.09
$68.80 $688.00
$66.64 $1,666.00
$62.34 $3,117.00
$58.90 $5,890.00
250 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Bộ công cụ dạng để bàn
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Loại sản phẩm: Bench Top Tools
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools

CNHTS:
8466940090
USHTS:
8466944000
TARIC:
8466940000
ECCN:
EAR99