852284-1

TE Connectivity
571-852284-1

852284-1

Nsx:

Mô tả:
Bench Top Tools ARM LATCH

Sẵn có

Tồn kho:

5 Có thể Giao hàng trong 20 Ngày
 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$149.99 $149.99
$144.99 $1,449.90
$134.98 $3,374.50
$132.99 $6,649.50
100 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Bộ công cụ dạng để bàn
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Loại sản phẩm: Bench Top Tools
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools

CNHTS:
8466940090
USHTS:
8466944000
TARIC:
8466940000
ECCN:
EAR99