852287-1

TE Connectivity
571-852287-1

852287-1

Nsx:

Mô tả:
Other Tools PLATE, RETAINER

Bảng dữ liệu:

Sẵn có

Tồn kho:

34 Có thể Giao hàng trong 20 Ngày
 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$45.89 $45.89
$43.20 $432.00
$41.84 $1,046.00
$39.14 $1,957.00
$36.98 $3,698.00
$35.90 $8,975.00
500 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Công cụ khác
RoHS: Không Áp dụng
Retainers
Plate
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Loại sản phẩm: Hand Tools
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools

CNHTS:
8466100000
CAHTS:
8466100010
USHTS:
8466100110
TARIC:
8466940000
ECCN:
EAR99