852776-1

TE Connectivity
571-852776-1

852776-1

Nsx:

Mô tả:
Bench Top Tools PLATE TOP RETAINER

Bảng dữ liệu:

Sẵn có

Tồn kho:

3 Có thể Giao hàng trong 20 Ngày
 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$164.88 $164.88
$155.20 $1,552.00
$150.34 $3,758.50
$140.64 $7,032.00
100 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Bộ công cụ dạng để bàn
RoHS:  Các chi tiết
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Loại sản phẩm: Bench Top Tools
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools

CNHTS:
8466940090
USHTS:
8466944000
TARIC:
8466940000
ECCN:
EAR99