853493-4

571-853493-4

853493-4

Nsx:
TE Connectivity

Mô tả:
TE Connectivity RAM ASSY SF SCA.070 STD.FORCE

Bảng dữ liệu:

Sẵn có

Tồn kho:

0
Thông báo cho tôi khi có sản phẩm.

Bạn vẫn có thể mua sản phẩm này bằng đơn hàng dự trữ

Tổng thời gian giao hàng:

5 Tuần Thời gian sản xuất tại nhà máy dự kiến.
 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$4,480.21 $4,480.21
10 Báo giá
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: TE Connectivity
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Số lượng Kiện Gốc: 1

CNHTS:
8466940090
USHTS:
8466944000
ECCN:
EAR99