854068-1

TE Connectivity
571-854068-1

854068-1

Nsx:

Mô tả:
Other Tools HOUSING STRIPPER

Bảng dữ liệu:

Sẵn có

Tồn kho:

Không Lưu kho

Tổng thời gian giao hàng:

 
Tối thiểu: 1   Nhiều: 1

$-.--
$-.--

Giá (USD)

Số lượng Đơn giá
Thành tiền
$265.03 $265.03
$256.49 $1,282.45
$247.93 $2,479.30
$239.40 $5,985.00
$237.50 $11,875.00
Đặc tính Sản phẩm Thuộc tính giá trị
TE Connectivity
Danh mục Sản phẩm: Công cụ khác
Nhãn hiệu: TE Connectivity
Loại sản phẩm: Hand Tools
Số lượng Kiện Gốc: 1
Danh mục phụ: Tools

USHTS:
8203300000
TARIC:
8203300000
ECCN:
EAR99