Nhà phân phối được ủy quyền

Các sản phẩm nhái không được chấp nhận trong ngành của chúng ta. Những sản phẩm này gây ra các vấn đề từ ngừng sản xuất cho đến lỗi sản phẩm. Cách tốt nhất để nhận được các sản phẩm chính hãng là trực tiếp mua chúng thông qua các nguồn được ủy quyền.

Khi bạn mua thông qua Mouser Electronics, bạn có thể an tâm rằng:

  • Sản phẩm được lấy trực tiếp từ các nhà sản xuất hoặc từ các kênh được ủy quyền của họ
  • Sản phẩm đã được xử lý và bảo quản theo tiêu chuẩn chất lượng ngành.
  • Toàn quyền truy cập vào toàn bộ thông tin kỹ thuật và thông tin sản phẩm mới nhất của các nhà sản xuất, cũng như được tận hưởng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật toàn diện

Chúng tôi khuyến khích tất cả khách hàng xây dựng các biện pháp kiểm soát nội bộ để bảo đảm các sản phẩm được mua thông qua nhà phân phối được ủy quyền.

Là một thành viên của ECIA (Hiệp hội Công nghiệp Linh kiện Điện tử) và ECAS (Chi nhánh Chuỗi cung ứng và Ứng dụng Linh kiện Điện tử của CIITA), Mouser Electronics chuyên cung cấp các linh kiện chính hãng, chất lượng hàng đầu với bảo hành của nhà máy - tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về dịch vụ khách hàng.

Nhiệm vụ của ECIA là thúc đẩy và cải thiện môi trường kinh doanh cho hoạt động bán các linh kiện điện tử được ủy quyền. Nhằm tăng cường mối quan hệ giữa nhà phân phối-nhà sản xuất, Hiệp hội này đại diện cho các công ty tham gia phân phối linh kiện và sản phẩm điện tử, các linh kiện ngoại vi máy tính và máy tính, và các thiết bị kiểm tra, đo lường và điều khiển và nhà sản xuất.