Đầu cắm & Bọc dây điện

 Đầu cắm & Bọc dây điện
Header Connectors & Wire Housings are in stock with same-day shipping at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many header connector and wire housing manufacturers including 3M, FCI, Harwin, Hirose, Mill-Max, Molex, Samtec, TE Connectivity, Wurth, & more. Please view our large selection of header connectors and wire housings below.
Kết quả: 347,684
Chọn Hình ảnh Số Phụ tùng Nsx Mô tả Bảng dữ liệu Sẵn có Giá (USD)Lọc kết quả trong bảng theo đơn giá dựa trên số lượng của bạn. Số lượng RoHS Mô hình ECAD Sản phẩm Loại Số vị trí Bước Số hàng Khoảng cách hàng Kiểu gắn Kiểu chấm dứt Góc lắp Giống tiếp điểm Mạ tiếp điểm Chiều dài trụ lắp ghép Độ dài trụ chấm dứt Sê-ri Thương hiệu Ứng dụng Kích cỡ dây Nhiệt độ làm việc tối thiểu Nhiệt độ làm việc tối đa Đóng gói
TE Connectivity Headers & Wire Housings GEMnet HDR, ASSY, 4P, 90deg,COD A 2,437Có hàng
1,424Dự kiến 26/01/2024
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Headers 4 Position 2 mm 2 Row PCB Mount Solder Gold
TE Connectivity / DEUTSCH Headers & Wire Housings 2POS,HVP1400,ASSY,180DEG,COD C/D 24Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Headers Header Assembly 2 Position 1 Row PCB Mount Solder Pin Straight Pin (Male) Silver Bus Bar-to-Wire, Power, Signal - 40 C + 140 C Bulk
TE Connectivity Headers & Wire Housings MICRO CT CONN SINGLE ROW HDR ASSY(V) 2P 5,200Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Connectors Header Assembly 2 Position 1.2 mm 1 Row SMD/SMT Solder Straight Pin (Male) Tin 3.45 mm Wire-to-Board 28 AWG to 26 AWG - 30 C + 85 C Reel, Cut Tape
TE Connectivity Headers & Wire Housings MICRO CT CONN SINGLE ROW HDR ASSY(V) 10P 7,772Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Connectors Header Assembly 10 Position 1.2 mm 1 Row SMD/SMT Solder Straight Pin (Male) Tin 3.45 mm Wire-to-Board 28 AWG to 26 AWG - 30 C + 85 C Reel, Cut Tape
TE Connectivity Headers & Wire Housings MICRO CT CONN SINGLE ROW HDR ASSY(V) 6P 5,752Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Connectors Header Assembly 6 Position 1.2 mm 1 Row SMD/SMT Solder Straight Pin (Male) Tin 3.45 mm Wire-to-Board 28 AWG to 26 AWG - 30 C + 85 C Reel, Cut Tape
TE Connectivity Headers & Wire Housings MICRO CT CONN SINGLE ROW HDR ASSY(V) 12P 7,690Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Connectors Header Assembly 12 Position 1.2 mm 1 Row SMD/SMT Solder Straight Pin (Male) Tin 3.45 mm Wire-to-Board 28 AWG to 26 AWG - 30 C + 85 C Reel, Cut Tape
TE Connectivity Headers & Wire Housings MICRO CT CONN MT REC ASSEMBLY 7P 4,000Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Connectors Header Assembly 7 Position 1.2 mm 1 Row SMD/SMT Press Fit Straight Socket (Female) Tin Wire-to-Board 28 AWG to 26 AWG - 30 C + 85 C Bulk
TE Connectivity Headers & Wire Housings MICRO CT CONN MT REC ASSEMBLY 3P 10,000Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Connectors Header Assembly 3 Position 1.2 mm 1 Row SMD/SMT Press Fit Straight Socket (Female) Tin Wire-to-Board 28 AWG to 26 AWG - 30 C + 85 C Bulk
TE Connectivity Headers & Wire Housings MICRO CT CONN SINGLE ROW HDR ASSY(V) 7P 3,737Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Connectors Header Assembly 7 Position 1.2 mm 1 Row SMD/SMT Solder Straight Pin (Male) Tin 3.45 mm Wire-to-Board 28 AWG to 26 AWG - 30 C + 85 C Reel, Cut Tape
TE Connectivity Headers & Wire Housings MICRO CT CONN SINGLE ROW HDR ASSY(V) 13P 3,250Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Connectors Header Assembly 13 Position 1.2 mm 1 Row SMD/SMT Solder Straight Pin (Male) Tin 3.45 mm Wire-to-Board 28 AWG to 26 AWG - 30 C + 85 C Reel, Cut Tape
TE Connectivity Headers & Wire Housings MICRO CT CONN SINGLE ROW HDR ASSY(V) 15P 3,661Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Connectors Header Assembly 15 Position 1.2 mm 1 Row SMD/SMT Solder Straight Pin (Male) Tin 3.45 mm Wire-to-Board 28 AWG to 26 AWG - 30 C + 85 C Reel, Cut Tape
TE Connectivity / DEUTSCH Headers & Wire Housings 2POS,HVP1400,ASSY,180DEG,COD A/B 23Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Headers Header Assembly 2 Position 1 Row PCB Mount Solder Pin Straight Pin (Male) Silver Bus Bar-to-Wire, Power, Signal - 40 C + 140 C Bulk
TE Connectivity Headers & Wire Housings MICRO CT CONN MT REC ASSEMBLY 10P 8,000Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Connectors Header Assembly 10 Position 1.2 mm 1 Row SMD/SMT Press Fit Straight Socket (Female) Tin Wire-to-Board 28 AWG to 26 AWG - 30 C + 85 C Bulk
TE Connectivity Headers & Wire Housings MICRO CT CONN MT REC ASSEMBLY 12P 8,000Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Connectors Header Assembly 12 Position 1.2 mm 1 Row SMD/SMT Press Fit Straight Socket (Female) Tin Wire-to-Board 28 AWG to 26 AWG - 30 C + 85 C Bulk
TE Connectivity Headers & Wire Housings MICRO CT CONN SINGLE ROW HDR ASSY(V) 3P 9,750Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Connectors Header Assembly 3 Position 1.2 mm 1 Row SMD/SMT Solder Straight Pin (Male) Tin 3.45 mm Wire-to-Board 28 AWG to 26 AWG - 30 C + 85 C Reel, Cut Tape
TE Connectivity Headers & Wire Housings MICRO CT CONN MT REC ASSEMBLY 18P 1,997Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Connectors Header Assembly 18 Position 1.2 mm 1 Row SMD/SMT Press Fit Straight Socket (Female) Tin Wire-to-Board 28 AWG to 26 AWG - 30 C + 85 C Bulk
TE Connectivity Headers & Wire Housings MICRO CT CONN MT REC ASSEMBLY 6P 6,000Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Connectors Header Assembly 6 Position 1.2 mm 1 Row SMD/SMT Press Fit Straight Socket (Female) Tin Wire-to-Board 28 AWG to 26 AWG - 30 C + 85 C Bulk
TE Connectivity Headers & Wire Housings MICRO CT CONN SINGLE ROW HDR ASSY(V) 16P 2,437Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Connectors Header Assembly 16 Position 1.2 mm 1 Row SMD/SMT Solder Straight Pin (Male) Tin 3.45 mm Wire-to-Board 28 AWG to 26 AWG - 30 C + 85 C Reel, Cut Tape
TE Connectivity / DEUTSCH Headers & Wire Housings 1POS,HVP1400,ASSY,180DEG,COD A