Tuyên bố về hỗ trợ người khuyết tật cho Mouser Electronics

Mouser Electronics cam kết đảm bảo khả năng tiếp cận kỹ thuật số cho người khuyết tật. Chúng tôi liên tục cải thiện trải nghiệm người dùng cho mọi người và áp dụng các tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật có liên quan.

Tình trạng phù hợp

Nguyên tắc hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận nội dung web (WCAG) xác định các yêu cầu cho nhà thiết kế và nhà phát triển để cải thiện khả năng tiếp cận cho người khuyết tật. Những hướng dẫn này cung cấp ba cấp độ tuân thủ: Cấp độ A, Cấp độ AA và Cấp độ AAA. Mouser Electronics phù hợp một phần với WCAG 2.0 cấp độ AA. Tuân thủ một phần có nghĩa là một số phần của nội dung không hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật.

Phản hồi

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn về việc hỗ trợ người khuyết tật của Mouser Electronics. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn gặp phải rào cản đối với người khuyết tật trên Mouser Electronics: