Kiểm soát nhiệt

Kết quả: 50,229
Chọn Hình ảnh Số Phụ tùng Nsx Mô tả Bảng dữ liệu Sẵn có Giá (USD)Lọc kết quả trong bảng theo đơn giá dựa trên số lượng của bạn. Số lượng RoHS Danh mục phụ Loại sản phẩm Sản phẩm Loại
EPCOS / TDK NTC Thermistors 10KOHM 1% 3988K LEAD FREE 7,100Có hàng
4,900Dự kiến 17/10/2023
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Thermistors NTC Thermistors NTC
Littelfuse NTC Thermistors CUST_EL_TMP_SENS-0 - NPPSH103F3T1NA001 REV A 7,419Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Thermistors NTC Thermistors NTC
TDK NTC Thermistors 10kOhm 1% 3930K 9,580Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Thermistors NTC Thermistors NTC
CUI Devices DC Fans dc axial fan, 120 mm square, 25 mm, 12 Vdc, ball, 2300 RPM, 80.17 CFM, TS/PWM 229Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Fans, Blowers & Accessories DC Fans Axial
CUI Devices DC Fans dc axial fan, 120 mm square, 25 mm, 12 Vdc, ball, 3000 RPM, 104.45 CFM, TS 227Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Fans, Blowers & Accessories DC Fans Axial
CUI Devices DC Fans dc axial fan, 20 mm square, 6 mm, 12 Vdc, omniCOOL, 15000 RPM, 0.82 CFM 234Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Fans, Blowers & Accessories DC Fans Axial
CUI Devices DC Fans dc axial fan, 20 mm square, 10 mm, 12 Vdc, omniCOOL, 12000 RPM, 1.10 CFM, TS/PWM 216Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Fans, Blowers & Accessories DC Fans Axial
CUI Devices DC Fans dc axial fan, 60 mm square, 10 mm, 12 Vdc, ball, 3000 RPM, 10.64 CFM 214Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Fans, Blowers & Accessories DC Fans Axial
CUI Devices DC Fans dc axial fan, 70 mm square, 15 mm, 24 Vdc, ball, 3000 RPM, 19.26 CFM, TS/PWM 188Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Fans, Blowers & Accessories DC Fans Axial
CUI Devices DC Fans dc axial fan, 20 mm square, 10 mm, 5 Vdc, omniCOOL, 6000 RPM, 0.55 CFM, TS/PWM 225Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Fans, Blowers & Accessories DC Fans Axial
CUI Devices DC Fans dc axial fan, 70 mm square, 15 mm, 24 Vdc, ball, 4000 RPM, 25.68 CFM, TS 190Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Fans, Blowers & Accessories DC Fans Axial
CUI Devices DC Fans dc axial fan, 20 mm square, 10 mm, 12 Vdc, omniCOOL, 17000 RPM, 1.56 CFM, TS 225Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Fans, Blowers & Accessories DC Fans Axial
CUI Devices DC Fans dc axial fan, 70 mm square, 15 mm, 24 Vdc, ball, 5000 RPM, 32.10 CFM 185Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Fans, Blowers & Accessories DC Fans Axial
CUI Devices DC Fans dc axial fan, 20 mm square, 6 mm, 5 Vdc, omniCOOL, 15000 RPM, 0.82 CFM, TS 237Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Fans, Blowers & Accessories DC Fans Axial
CUI Devices DC Fans dc axial fan, 120 mm square, 25 mm, 12 Vdc, sleeve, 3000 RPM, 104.45 CFM 210Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Fans, Blowers & Accessories DC Fans Axial
CUI Devices DC Fans dc axial fan, 60 mm square, 10 mm, 12 Vdc, ball, 4000 RPM, 14.36 CFM, TS 194Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Fans, Blowers & Accessories DC Fans Axial
CUI Devices DC Fans dc axial fan, 60 mm square, 10 mm, 12 Vdc, ball, 5000 RPM, 18.13 CFM, TS/PWM 215Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Fans, Blowers & Accessories DC Fans Axial
CUI Devices DC Fans dc axial fan, 120 mm square, 25 mm, 12 Vdc, ball, 1500 RPM, 51.75 CFM 232Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Fans, Blowers & Accessories DC Fans Axial
CUI Devices DC Fans dc axial fan, 20 mm square, 10 mm, 5 Vdc, omniCOOL, 12000 RPM, 1.10 CFM, TS 236Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Fans, Blowers & Accessories DC Fans Axial
CUI Devices DC Fans dc axial fan, 120 mm square, 25 mm, 12 Vdc, sleeve, 2300 RPM, 80.17 CFM, TS/PWM 226Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Fans, Blowers & Accessories DC Fans Axial
CUI Devices DC Fans dc axial fan, 25 mm square, 7 mm, 12 Vdc, omniCOOL, 5000 RPM, 1.10 CFM, TS/PWM 240Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Fans, Blowers & Accessories DC Fans Axial
EPCOS / TDK NTC Thermistors 10KOHM 2% 3988K LEAD FREE 2,850Có hàng
3,150Dự kiến 16/10/2023
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Thermistors NTC Thermistors NTC
Auvidea 70754
Auvidea Fan Accessories 1,404Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Fans, Blowers & Accessories Fan Cords and Accessories Fan Accessories
Microchip Technology Board Mount Temperature Sensors HIGH ACCURACY LINEAR ACTIVE THERMISTOR (TM) IC (10MV/0C) 7,522Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 3,000

Sensors Temperature Sensor ICs Temperature Sensors
Vishay / BC Components NTC Thermistors NTC BARE DIE AG2 5K 1% TAPE E4 550Có hàng
Tối thiểu: 50
Nhiều: 50

Thermistors NTC Thermistors