Bộ nhớ & Lưu trữ dữ liệu

Kết quả: 42,886
Chọn Hình ảnh Số Phụ tùng Nsx Mô tả Bảng dữ liệu Sẵn có Giá (USD)Lọc kết quả trong bảng theo đơn giá dựa trên số lượng của bạn. Số lượng RoHS
Micron Solid State Drives - SSD 9400 PRO 25TB U.3 SSD 20Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Micron Solid State Drives - SSD 9400 MAX 30TB U.3 SSD 20Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Micron Solid State Drives - SSD 6500 ION 30TB E1.L SSD 4Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Micron Solid State Drives - SSD 6500 ION 30TB U.3 SSD 10Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Micron Solid State Drives - SSD 9400 PRO 12800GB U.3 SSD 20Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Micron Solid State Drives - SSD 9400 MAX 15360GB U.3 SSD 18Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Kingston Solid State Drives - SSD 3840GB 2.5" SATA 3 6Gb/s 6Có hàng
20Dự kiến 11/10/2023
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Micron Solid State Drives - SSD 9400 PRO 6400GB U.3 SSD 37Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Micron Solid State Drives - SSD 9400 MAX 7680GB U.3 SSD 33Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Kingston USB Flash Drives USB-C AES-256 Encrypted FIPS 197 35Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Kingston Solid State Drives - SSD 480GB 2.5" SATA 3 6Gb/s 18Có hàng
9Dự kiến 18/10/2023
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Solidigm Solid State Drives - SSD SSD P5430 Series (15.36Tbytes 2.5x15mm Drive U.2) Generic Single Pack 6Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Solidigm Solid State Drives - SSD Solidigm P44 Pro Series (1.0TB, M.2 80mm PCIe x4, 3D4, QLC) Generic Single Pack 34Có hàng
66Đang đặt hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Kingston USB Flash Drives High-performance 256GB USB 75Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Kingston USB Flash Drives USB Flash Drive 256GB 187Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Kingston Solid State Drives - SSD 1024GB QLC M.2 PCIe G4x4 SSD Tổng thời gian giao hàng: 6 Tuần
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Kingston Solid State Drives - SSD 960GB 2.5" SATA 3 6Gb/s 46Có hàng
11Dự kiến 18/10/2023
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Kingston USB Flash Drives USB Flash Drive 64GB 2,550Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Solidigm Solid State Drives - SSD SSD P5430 Series (7.68Tbytes 2.5x15mm Drive U.2) Generic Single Pack 3Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Kingston Memory Cards 32G SDHC Industrial pSLC 71Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Micron Solid State Drives - SSD 6500 ION 30TB U.3 SSD 3Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Kingston Memory Cards 64G SDXC Industrial pSLC 92Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Solidigm Solid State Drives - SSD SSD P5430 Series (3.84Tbytes 2.5x15mm Drive U.2) Generic Single Pack 6Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Solidigm Solid State Drives - SSD SSD D5 P5336 Series (15.36 TB PCIe Gen 4 E1.L-9.5MM) Generic Single Pack 4Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Kingston Solid State Drives - SSD 1920GB 2.5" SATA 3 6Gb/s 39Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1