Xây dựng nên một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người là một trong những trách nhiệm của chúng tôi.

Mouser được thành lập từ niềm đam mê công nghệ và đổi mới, với mong muốn kết nối cả hai để biến thế giới của chúng ta thành một nơi tốt đẹp hơn. Sứ mệnh, tầm nhìn, hoạt động, quy trình, khách hàng và nhân viên của chúng tôi cùng với cộng đồng và những tác động môi trường đều hỗ trợ các nguyên tắc cơ bản của trách nhiệm xã hội. Trong 50 năm qua, niềm đam mê này luôn là kim chỉ nam cho chúng tôi, giúp chúng tôi nắm bắt thay đổi và nhìn nhận thế giới với nhân sinh quan mới mẻ — và điều này sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tương lai.

Xung đột Khoáng sản và Chống buôn người

Xung đột Khoáng sản và Chống buôn người

Chúng tôi cam kết tuyển lựa nguồn khoáng sản một cách có trách nhiệm và bảo tồn những nguyên liệu quý hiếm trên trái đất thông qua dây chuyền cung ứng toàn cầu của mình. Chúng tôi cũng kiên quyết ngăn ngừa những hành vi vi phạm nhân quyền, xóa bỏ hình thức lao động cưỡng bức và buôn người.

Quy tắc ứng xử & Đạo đức

Quy tắc ứng xử & Đạo đức

Berkshire Hathaway luôn tự hào về những giá trị trong nguyên tắc kinh doanh của mình. Tất cả các công ty của chúng tôi đều tuân thủ những chuẩn mực cao nhất về đạo đức kinh doanh và nhân phẩm cá nhân trong mọi hoạt động giao dịch và quan hệ hợp tác.

Giáo dục & Tiếp cận cộng đồng

Giáo dục & Tiếp cận cộng đồng

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp các nguồn lực nhằm xây dựng và củng cố các cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi hướng đến việc cải thiện năng lực của sinh viên bằng cách giúp họ tiếp cận với nền tảng giáo dục cao hơn và trao cho họ cơ hội mở rộng kiến thức và kỹ năng của mình.

Trách nhiệm với môi trường

Trách nhiệm với môi trường

Mouser luôn tôn trọng môi trường, đây là kết quả từ truyền thống của chúng tôi trong việc đổi mới có trách nhiệm và thiết kế những sản phẩm mới giúp cải thiện chất lượng sống, bao gồm những sản phẩm có thể giải quyết những thách thức môi trường đầy nghiệt ngã với ít tác động nhất.

Đội ngũ nhân sự đa dạng & Trao quyền cho nhân viên

Đội ngũ nhân sự đa dạng & Trao quyền cho nhân viên

Thế giới loài người rất đa dạng. Đó là sự tổng hợp những con người với trải nghiệm và tín ngưỡng khác nhau. Mouser cho rằng thế giới sẽ tốt đẹp nhất khi tất cả chúng ta đều là một phần trong đó. Đó là lý do tại sao đội ngũ nhân sự của chúng tôi gồm những con người tài năng nhất trên khắp thế giới.

An toàn & Sẵn sàng ứng phó

An toàn & Sẵn sàng ứng phó

Mouser luôn đi liền với những chuẩn mực cao nhất về vận hành an toàn và bảo vệ nhân viên — hướng tới mục tiêu không thương tích, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Chúng tôi cũng làm việc trên cơ sở 24/7/365 để đảm bảo tinh thần sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình.st emergency preparedness that safeguards all our business operations.