RF & không dây

Kết quả: 182,888
Chọn Hình ảnh Số Phụ tùng Nsx Mô tả Bảng dữ liệu Sẵn có Giá (USD)Lọc kết quả trong bảng theo đơn giá dựa trên số lượng của bạn. Số lượng RoHS
DIGI Servers Connect EZ 32 MEI Serial Server, 32 RS-232/422/485 Serial Ports, US Power Cord 5Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Advantech Gateways GLOBAL, NAM, 5 ETH, 1 RS232, 1 RS485, CAN, SFP, USB, SD, No ACC 10Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Advantech Gateways GLOBAL, NAM, 5 ETH, 1 RS232, 1 RS485, CAN, PoE PSE+, SFP, USB, SD, No ACC 10Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Silicon Labs RF Development Tools 97Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

u-blox Bluetooth Modules - 802.15.1 ESP32, metal antenna, u-connectXpress 2,437Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Mini-Circuits Attenuators 40dB Fixed Attenuator, 250 Watts Uni-Directional N-Male to N-Female, DC to 8 GHz 12Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

u-blox GNSS / GPS Development Tools EVK-F9P Evaluation Kit For ZED-F9P L1/L2 eval (no VRS Promo) Board version A. 86Có hàng
1Dự kiến 06/10/2023
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Silicon Labs Development Boards & Kits - Wireless EFR32xG27 2.4 GHz +8 dBm Pro Kit (Buck) 84Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Advantech Gateways GLOBAL, NAM, 5 ETH, 1 RS232, 1 RS485, CAN, WiFi, SFP, USB, SD, No ACC 10Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Advantech Gateways GLOBAL, NAM, 5ETH, 1 RS232, 1 RS485, CAN, PoE PSE+, WiFi, SFP, USB, SD, No ACC 10Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1MACOM Phase Detectors / Shifters Phase Shifter,0.9-1.2GHz,6 bits,500 reel 338Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Mini-Circuits RF Amplifier Gain Block, 400 MHz - 8 GHz, 50? 49Có hàng
28Đang đặt hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

u-blox GNSS / GPS Modules u-blox F9 dual band GNSS module high precision Dead Reckoning LGA, 17x22 mm, 250 pcs/reel 132Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Qorvo RF Development Tools kit containing one pair of board based on QM331xx silicon 94Có hàng
41Dự kiến 24/11/2023
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

MultiTech Gateways LTE Category 4 mPower Programmable Access Point, 8-channel, 915 MHz w/external LoRa antenna and Accessory Kit (AT&T, Verizon) 60Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

u-blox Bluetooth Modules - 802.15.1 Secure industrial dual-mode Bluetooth Module, u-connectXpress software and antenna pin 1,308Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Doodle Labs Routers Dualband (900 MHz and 2.4 GHz) Nano OEM 7Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Doodle Labs Routers 2.4 GHz Mini OEM 21Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Doodle Labs Routers 5.6 GHz Japan Robotics Mini OEM 9Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Laird Connectivity Bluetooth Modules - 802.15.1 Lyra 24S - Bluetooth v5.3 SIP Module with various antenna options (Silicon Labs EFR32BG24) - Tape / Reel 2,500Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 2,500

Laird Connectivity Multiprotocol Modules Module, Sona IF573, MIMO, MHF4, Tape and Reel 1,992Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 1,000

DIGI RF Modules XBee XR Micro 868MHz, DigiMesh, RF Pad Antenna, MMT 1,508Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Mini-Circuits RF Amplifier SMT Low Noise Amplifier, 50 MHz - 18 GHz, 50 Ohm 307Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

DIGI Zigbee Modules - 802.15.4 Digi XBee RR PRO, 2.4 Ghz, Zigbee 3.0, RF Pad Ant, MMT, 1M/96K 662Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

DIGI RF Modules XBee XR Micro 868MHz, DigiMesh, U.FL Antenna, MMT 573Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1