Dây điện & Cáp

 Dây điện & Cáp
Wire & Cable is available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many wire & cable manufacturers including 3M, Alpha Wire, Amphenol, Belden, Molex, Panduit, Phoenix, Samtec, TE Connectivity & more. Please view our large selection of wire & cables below.
Kết quả: 389,976
Chọn Hình ảnh Số Phụ tùng Nsx Mô tả Bảng dữ liệu Sẵn có Giá (USD)Lọc kết quả trong bảng theo đơn giá dựa trên số lượng của bạn. Số lượng RoHS Kích cỡ dây - AWG Chiều dài cáp Định mức điện áp Số dây dẫn Đóng gói
Amphenol Socapex 19103094300
Amphenol Socapex USB Cables / IEEE 1394 Cables USB3.2 cable 300m 5Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Amphenol Network Solutions Cable Mounting & Accessories 2" FLEXTRAX C-CLAMP 144Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Phoenix Contact Wire Labels & Markers E-WML 4 (25X6)R 7Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Phoenix Contact Wire Labels & Markers E-WML 6 (25X13)R 7Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies SMPM Female R/A to SMPM Female 12" Cable Assembly for .047 Cable 25Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

12 in Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies SMPM Female VITA 67.3 to SMPM Female VITA 67.3 12" Cable Assembly for .085 Cable 10Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

12 in Bulk
Phoenix Contact Wire Labels & Markers E-WM (EX18)R 10Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies FLCA SMA -SMPM SP-SJ 500MM 24Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
500 mm Bulk
Amphenol Network Solutions Cable Mounting & Accessories 2" FLEXTRAX END CLAMP 173Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Amphenol RF RF Cable Assemblies CA MINI FAKRA 4SJ-4SJ 1.0M 43Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

1 m
Phoenix Contact Wire Labels & Markers E-WML 12 (25X19)R 7Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Phoenix Contact Wire Labels & Markers E-WM (EX15)R 10Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies FLCA SMA -SMA RJ-RJ 12.0" 15Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

12 in Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies FLCA SMA -SMA RP-RP 12.0" 23Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

12 in Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies SMPM Female VITA 67.3 to SMA Male 12" Cable Assembly for .047 Cable 25Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

12 in Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies FLCA 2.92-2.92 SP-SP 250MM 25Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
250 mm Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies SMPM Female VITA 67.3 to SMA Male R/A 6" Cable Assembly for .047 Cable 10Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

6 in Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies SMPM Female VITA 67.3 to SMPM Female VITA 67.3 6" Cable Assembly for .047 Cable 10Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

6 in Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies FLCA SMA -SMA SP-SJ 500MM 25Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
500 mm Bulk
Amphenol RF RF Cable Assemblies CA MINI FAKRA 4SJ-4SJ 6.0" 46Có hàng
40Dự kiến 07/12/2023
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

153 mm
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies FLCA 2.92 -2.92 SP-SP 500MM 25Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
500 mm Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies FLCA SMA -SMA RP-RJ 250MM 25Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
250 mm Bulk
Amphenol Network Solutions Cable Mounting & Accessories 2" FLEXTRAX 1' SECTION W/CLIP 497Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies SMP Female R/A to SMP Female 12" Cable Assembly for .085 Cable 25Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

12 in Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies SMP Female R/A to SMP Female 6" Cable Assembly for .085 Cable 25Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

6 in Bulk