Chiếu sáng đèn LED

 Chiếu sáng đèn LED
LED Lighting components are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many LED Lighting components manufacturers including ams OSRAM, Broadcom, Cree LED, Kingbright, Lite-On, Lumex, Lumileds, Luminus Devices, ROHM, Vishay, Wurth & more. Please view our large selection of LED Lighting components below.
Kết quả: 113,788
Chọn Hình ảnh Số Phụ tùng Nsx Mô tả Bảng dữ liệu Sẵn có Giá (USD)Lọc kết quả trong bảng theo đơn giá dựa trên số lượng của bạn. Số lượng RoHS Loại sản phẩm Sản phẩm Kiểu gắn Đóng gói / Vỏ bọc
Broadcom / Avago Standard LEDs - SMD PLCC4,White surface,30,Amber 100,000Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 100,000

LED - Standard SMD/SMT
Lumileds High Power LEDs - White White 5000 K 70-CRI, LUXEON HL2X 7,790Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

LED - High Power White LEDs SMD/SMT 1414 (3535 metric)
Cree LED High Power LEDs - White XLamp XP-G Gen 4 Light Emitting Diode White 1,315Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

LED - High Power White LEDs SMD/SMT 1414 (3535 Metric)
ams OSRAM High Power LEDs - Single Color SYNIOS P2720 KY DMLS31.FY 2,763Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 4,000

LED - High Power Yellow LEDs SMD/SMT

Diodes Incorporated LED Lighting Drivers LED Backlight Laptop/TV SO-16 T&R 2.5K 2,083Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 2,500
LED Lighting Drivers LED Drivers SMD/SMT SO-16
Lumileds High Power LEDs - White LUXEON CoB Core Gen 5 Warm-white CoB 90 CRI 3000K 550Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

LED - High Power White LEDs SMD/SMT
Lumileds High Power LEDs - White LUXEON CoB Core Gen 5 Warm-white CoB 90 CRI 3000K 599Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

LED - High Power White LEDs SMD/SMT
Lumileds High Power LEDs - White LUXEON CoB Core PW Gen 5 Warm-white CoB 90 CRI PW 3000K 595Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

LED - High Power White LEDs SMD/SMT
Cree LED Standard LEDs - SMD 9,328Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 9,500

LED - Standard RGB LEDs SMD/SMT
Lumileds High Power LEDs - White 1800K 70CRI 5,000Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 1,000

LED - High Power
Analog Devices LED Lighting Development Tools LT8355-1 evaluation board 5Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Tối đa: 2

LED Lighting Development Tools Demonstration Boards
Cree LED High Power LEDs - White XLamp XP-G Gen 4 Light Emitting Diode White 1,803Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

LED - High Power White LEDs SMD/SMT 1414 (3535 Metric)
Cree LED High Power LEDs - White XLamp XHP50 Gen 3 Hi Light Emitting Diode 965Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

LED - High Power White LEDs SMD/SMT
Lumileds High Power LEDs - White White 4000 K 80-CRI, LUXEON HL2X 7,974Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

LED - High Power White LEDs SMD/SMT 1414 (3535 metric)
Cree LED Mid-Power LEDs - White Horticulture White, 2835 Size, G Class 37,825Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 4,000

LED - Mid Power White LEDs SMD/SMT 2835
Cree LED Standard LEDs - SMD 18,960Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 9,500

LED - Standard RGB LEDs SMD/SMT
Lumileds High Power LEDs - White White 5700 K 70-CRI, LUXEON HL2X 7,968Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

LED - High Power White LEDs SMD/SMT 1414 (3535 metric)
Cree LED High Power LEDs - White XLamp XHP35B HI Light Emitting Diode 986Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

LED - High Power White LEDs SMD/SMT
Lumileds High Power LEDs - White LUXEON CoB Core PW Gen 5 Warm-white CoB 90 CRI PW 3000K 583Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

LED - High Power White LEDs SMD/SMT
Lumileds High Power LEDs - White White 2700 K 90-CRI, LUXEON Rubix 1,717Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 1,000

LED - High Power White LEDs SMD/SMT SMD-2
Lumileds High Power LEDs - White White 6500 K 80-CRI, LUXEON Rubix 1,930Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 1,000

LED - High Power White LEDs SMD/SMT SMD-2
Cree LED High Power LEDs - Single Color Mid Power JE2835 3V N Class Violet 400-420nm 4,000Có hàng
Tối thiểu: 4,000
Nhiều: 4,000
Rulo cuốn: 4,000

LED - High Power Violet LEDs SMD/SMT
Lumileds High Power LEDs - White White 3000 K 80-CRI, LUXEON HL2X 7,475Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

LED - High Power White LEDs SMD/SMT 1414 (3535 metric)
Lumileds High Power LEDs - White White 3000 K 90-CRI, LUXEON HL2X 7,839Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

LED - High Power White LEDs SMD/SMT 1414 (3535 metric)
Cree LED High Power LEDs - White XLamp XHP35B HI Light Emitting Diode 991Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

LED - High Power White LEDs SMD/SMT