Nguồn

Kết quả: 313,430
Chọn Hình ảnh Số Phụ tùng Nsx Mô tả Bảng dữ liệu Sẵn có Giá (USD)Lọc kết quả trong bảng theo đơn giá dựa trên số lượng của bạn. Số lượng RoHS
XP Power Modular Power Supplies 160W PCB mount full brick AC-DC power supply, single output 24VDC 6.66A 77Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
TRACO Power Isolated DC/DC Converters - Through Hole 30W 18-75Vin 5V 6A 1X1 Metal Case Regulated 355Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Texas Instruments Switching Voltage Regulators Automotive SIMPLE SWITCHER® 4.2-V to 80-V, 1-A synchronous buck converter 2,247Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 2,500

Weidmuller DIN Rail Power Supplies PRO BAS 30W 24V 1.3A 92Có hàng
20Đang đặt hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Texas Instruments Switching Voltage Regulators 65-V, 100-mA low-IQ synchronous step-down converter 9-VQFN-HR -40 to 150 2,750Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 3,000

TDK-Lambda Isolated DC/DC Converters - Through Hole 20W 8.5-160Vin 15Vout 1.33A 36Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole 36Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Texas Instruments Battery Management 16-S precision battery monitor, balancer and integrated protector with stacking interface 985Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 1,000

CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc, isolated, 15 W, 18-36 Vdc input, 24 Vdc, 0.625 A, single regulated output, DIP, MED 54Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Wurth Elektronik Power Transformers WE-PSPA 1006 475uH 100mA AEC-Q200 1,200Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 1,200


Analog Devices / Maxim Integrated Battery Management 19VIN, 3.5/5.5AOUT 1-Cell Li-ion/LiFePO4 Buck Charger for USB-C Power Delivery 980Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Tối đa: 98

Weidmuller DIN Rail Power Supplies PRO BAS 120W 24V 5A 61Có hàng
14Dự kiến 18/10/2023
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc, isolated, 15 W, 36-75 Vdc input, 12 Vdc, 1.25 A, single regulated output, DIP, MED 54Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc isolated, 75 W, 36-75 Vdc input, 12 Vdc, 6.25 A, single regulated output, DIP, open frame 60Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc isolated, 75 W, 36-75 Vdc input, 28 Vdc, 2.68 A, single regulated output, DIP, open frame 60Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Analog Devices / Maxim Integrated Switching Voltage Regulators Supercap Backup Regulator 951Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Tối đa: 96

Bourns Audio Transformers / Signal Transformers BMS Transformer/CMC,6PIN,SGL,4.3kVDC 2,396Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Texas Instruments Switching Voltage Regulators Automotive SIMPLE SWITCHER® 4.2-V to 80-V, 1-A synchronous buck converter 2,352Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 2,500

Texas Instruments Switching Voltage Regulators 65-V, 100-mA low-IQ synchronous step-down converter 9-VQFN-HR -40 to 150 2,995Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 3,000

CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc isolated, 75 W, 36-75 Vdc input, 28 Vdc, 2.68 A, single regulated output, DIP, open frame w/ heat sink 60Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
XP Power Isolated DC/DC Converters - Through Hole 150W brick baseplate cooled wide 14 to 160VDC 12:1 input DC-DC converters, single output 24VDC 6.25A 30Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
XP Power Isolated DC/DC Converters - Through Hole 200W brick baseplate cooled wide 14 to 160VDC 12:1 input DC-DC converters, single output 24VDC 8.4A 30Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
XP Power AC/DC Power Modules 40W PCB mount encapsulated medical AC-DC power supply, single output 12VDC 3.33A 96Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Texas Instruments Galvanically Isolated Gate Drivers Automotive +/-10-A isolated single-channel gate driver with active protection, and isolated sensing 16-SOIC -40 to 125 3,579Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 2,000
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc isolated, 75 W, 36-75 Vdc input, 5 Vdc, 15 A, single regulated output, DIP, open frame w/ heat sink 60Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1