Bộ chuyển đổi DC/DC

 Bộ chuyển đổi DC/DC
DC-DC Converters are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers.  Mouser is an authorized distributor for many dc-dc converter manufacturers including ABB, CUI Inc., MEAN WELL, Murata, RECOM, TDK-Lambda, Texas Instruments, TRACO, Vicor, XP Power & more.  Please view our large selection of DC-DC Converters below or view our Newest DC-DC Converters page.
Kết quả: 67,447
Chọn Hình ảnh Số Phụ tùng Nsx Mô tả Bảng dữ liệu Sẵn có Giá (USD)Lọc kết quả trong bảng theo đơn giá dựa trên số lượng của bạn. Số lượng RoHS Kiểu gắn Số lượng đầu ra Công suất đầu ra Điện áp đầu vào, Danh định Điện áp đầu ra-Kênh 1 Dòng đầu ra-Kênh 1 Ngành
TRACO Power Isolated DC/DC Converters - Through Hole 30W 18-75Vin 5V 6A 1X1 Metal Case Regulated 355Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Through Hole 1 Output 30 W 5 V 6 A Industrial
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Chassis Mount dc-dc isolated, 30 W, 9-36 Vdc input, 24 Vdc, 1250 mA, single regulated output, DIP, w/ heatsink 301Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Chassis 1 Output 30 W 24 V 1.25 A
XP Power Isolated DC/DC Converters - Through Hole 125W brick baseplate cooled wide 14 to 160VDC 12:1 input DC-DC converters, single output 5VDC 25A 12Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Through Hole 1 Output 150 W 5 V 25 A Industrial
XP Power Isolated DC/DC Converters - SMD DC-DC, 2W, Unregulated, SMD 375Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
SMD/SMT 1 Output 2 W 5 V
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole 36Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Through Hole 2 Output 40 W - 12 V, + 12 V 1666 mA
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc, isolated, 15 W, 18-36 Vdc input, 12 Vdc, 1.25 A, single regulated output, DIP, MED 54Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Through Hole 1 Output 15 W 12 V 1.25 A Medical
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc isolated, 75 W, 36-75 Vdc input, 5 Vdc, 15 A, single regulated output, DIP, open frame 60Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Through Hole 1 Output 75 W 5 V 15 A Industrial
TDK-Lambda Isolated DC/DC Converters - Through Hole 20W 8.5-160Vin 5Vout 4A 25Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Through Hole 1 Output 20 W 5 V 4 A Industrial
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc, isolated, 15 W, 18-36 Vdc input, 5 Vdc, 3 A, single regulated output, DIP, MED 54Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Through Hole 1 Output 15 W 5 V 3 A Medical
TDK-Lambda Isolated DC/DC Converters - Through Hole 20W 8.5-160Vin 15Vout 1.33A 36Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Through Hole 1 Output 20 W 15 V 1.33 A Industrial
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole 36Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Through Hole 2 Output 60 W - 12 V, + 12 V 2500 mA
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc, isolated, 15 W, 18-36 Vdc input, 24 Vdc, 0.625 A, single regulated output, DIP, MED 54Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Through Hole 1 Output 15 W 24 V 625 mA Medical
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc, isolated, 15 W, 36-75 Vdc input, 12 Vdc, 1.25 A, single regulated output, DIP, MED 54Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Through Hole 1 Output 15 W 12 V 1.25 A Medical
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc isolated, 75 W, 36-75 Vdc input, 12 Vdc, 6.25 A, single regulated output, DIP, open frame 60Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Through Hole 1 Output 75 W 12 V 6.25 A Industrial
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc isolated, 75 W, 36-75 Vdc input, 28 Vdc, 2.68 A, single regulated output, DIP, open frame 60Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Through Hole 1 Output 75 W 28 V 2.678 A Industrial
TDK-Lambda Isolated DC/DC Converters - Through Hole 20W 8.5-160Vin +/-12Vout 833mA 28Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Through Hole 2 Output 20 W 12 V 833 mA Industrial
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc, isolated, 15 W, 36-75 Vdc input, 5 Vdc, 3 A, single regulated output, DIP, MED 54Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Through Hole 1 Output 15 W 5 V 3 A Medical
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc, isolated, 15 W, 9-18 Vdc input, 12 Vdc, 1.25 A, single regulated output, DIP, MED 54Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Through Hole 1 Output 15 W 12 V 1.25 A Medical
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc, isolated, 15 W, 9-18 Vdc input, 5 Vdc, 3 A, single regulated output, DIP, MED 53Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Through Hole 1 Output 15 W 5 V 3 A Medical
TDK-Lambda Isolated DC/DC Converters - Through Hole 20W 8.5-160Vin +/-15Vout 667mA 35Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Through Hole 2 Output 20 W 15 V 667 mA Industrial
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc isolated, 75 W, 36-75 Vdc input, 28 Vdc, 2.68 A, single regulated output, DIP, open frame w/ heat sink 60Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Through Hole 1 Output 75 W 28 V 2.678 A Industrial
XP Power Isolated DC/DC Converters - Through Hole 150W brick baseplate cooled wide 14 to 160VDC 12:1 input DC-DC converters, single output 24VDC 6.25A 30Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Through Hole 1 Output 150 W 24 V 6.25 A Industrial
XP Power Isolated DC/DC Converters - Through Hole 200W brick baseplate cooled wide 14 to 160VDC 12:1 input DC-DC converters, single output 24VDC 8.4A 30Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Through Hole 1 Output 200 W 24 V 8.4 A
CUI Inc. Isolated DC/DC Converters - Through Hole dc-dc isolated, 75 W, 36-75 Vdc input, 5 Vdc, 15 A, single regulated output, DIP, open frame w/ heat sink 60Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Through Hole 1 Output 75 W 5 V 15 A Industrial
TDK-Lambda Isolated DC/DC Converters - Through Hole 20W 8.5-160Vin +/-24Vout 417mA 33Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Through Hole 2 Output 20 W 24 V 417 mA Industrial