Nguồn cấp

 Nguồn cấp
Power Supplies are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers.  Mouser is an authorized distributor for many power supply manufacturers including  Artesyn, Bel Power, Cosel, CUI Inc., Delta, MEAN WELL, Phoenix Contact, RECOM, TDK-Lambda, TRACO Power, Vicor, XP Power & more.
More...

Please view our large selection of Power Supplies below.
Kết quả: 82,812
Chọn Hình ảnh Số Phụ tùng Nsx Mô tả Bảng dữ liệu Sẵn có Giá (USD)Lọc kết quả trong bảng theo đơn giá dựa trên số lượng của bạn. Số lượng RoHS Loại sản phẩm Công suất đầu ra Số lượng đầu ra Ngành
XP Power Modular Power Supplies 160W PCB mount full brick AC-DC power supply, single output 24VDC 6.66A 77Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Modular Power Supplies 160 W 1 Output Industrial
Weidmuller DIN Rail Power Supplies PRO BAS 30W 24V 1.3A 92Có hàng
20Đang đặt hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

DIN Rail Power Supplies 30 W 1 Output Industrial
Weidmuller DIN Rail Power Supplies PRO BAS 120W 24V 5A 61Có hàng
14Dự kiến 18/10/2023
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

DIN Rail Power Supplies 120 W 1 Output Industrial
Weidmuller DIN Rail Power Supplies PRO BAS 60W 24V 2.5A 32Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

DIN Rail Power Supplies 60 W 1 Output Industrial
Phoenix Contact DIN Rail Power Supplies STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/LED 40Có hàng
2Dự kiến 11/10/2023
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

DIN Rail Power Supplies 90 W 1 Output
XP Power Modular Power Supplies 160W PCB mount full brick AC-DC power supply, single output 12VDC 13.3A 34Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Modular Power Supplies 160 W 1 Output Industrial
Phoenix Contact DIN Rail Power Supplies QUINT4-PS/3AC/24DC/20/IOL 20Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

DIN Rail Power Supplies 720 W 1 Output
XP Power AC/DC Power Modules 40W PCB mount encapsulated medical AC-DC power supply, single output 12VDC 3.33A 96Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
AC-DC Power Modules 40 W 1 Output Medical
Phoenix Contact DIN Rail Power Supplies QUINT4-PS/3AC/24DC/40/IOL 20Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

DIN Rail Power Supplies 1.44 kW 1 Output
XP Power Modular Power Supplies 1.5kW AC-DC power supply, single output 36VDC 41.7A programmable 0 to 37.8VDC 3Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Modular Power Supplies 1.5 kW 1 Output Medical, Industrial
XP Power AC/DC Power Modules 40W PCB mount encapsulated medical AC-DC power supply, single output 24VDC 1.66A 96Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
AC-DC Power Modules 40 W 1 Output Medical
Weidmuller DIN Rail Power Supplies PRO BAS 240W 24V 10A 46Có hàng
19Dự kiến 18/10/2023
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

DIN Rail Power Supplies 240 W 1 Output Industrial
Weidmuller DIN Rail Power Supplies PRO BAS 480W 24V 20A 65Có hàng
5Đang đặt hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

DIN Rail Power Supplies 480 W 1 Output Industrial
XP Power Desktop AC Adapters 160W desktop AC-DC power supply, single output 12VDC 12.5A 63Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Desktop AC Adapters 160 W 1 Output Industrial
XP Power Switching Power Supplies AC/DC CONVERTER 48V 5000W 6Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Switching Power Supplies 5 kW 1 Output Medical, Industrial
Weidmuller DIN Rail Power Supplies PRO BAS 480W 48V 10A 33Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

DIN Rail Power Supplies 480 W 1 Output Industrial
TRACO Power Switching Power Supplies 130W 12V 10833mA metal encased conduction cooled 20Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Switching Power Supplies 130 W 1 Output Industrial
TRACO Power Switching Power Supplies 240W 12V 20A metal encased conduction cooled 20Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Switching Power Supplies 240 W 1 Output Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 12V 12.5A, 150W Class I 30Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Desktop AC Adapters 150 W 1 Output Medical, Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 12V 12.5A, 150W Class II 30Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Desktop AC Adapters 150 W 1 Output Medical, Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 36V 4.44A, 160W Class I 30Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Desktop AC Adapters 160 W 1 Output Medical, Industrial
TDK-Lambda Desktop AC Adapters Input 115-230VAC, Output 48V 3.33A, 160W Class II 29Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Desktop AC Adapters 160 W 1 Output Medical, Industrial
XP Power Desktop AC Adapters 160W desktop AC-DC power supply, single output 24VDC 6.66A 56Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Desktop AC Adapters 160 W 1 Output Industrial
XP Power Modular Power Supplies AC-DC 5000W THREE PHASE ITE & MEDICAL 4Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Modular Power Supplies
TRACO Power Switching Power Supplies 240W 48V 5A metal encased conduction cooled 20Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Switching Power Supplies 240 W 1 Output Industrial