Bán dẫn rời rạc

 Bán dẫn rời rạc
Discrete Semiconductors are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many discrete semiconductor manufacturers including Infineon, Littelfuse, Nexperia, onsemi, STMicroelectronics, Vishay & more. Please view our large selection of discrete semiconductors below.
Kết quả: 231,482
Chọn Hình ảnh Số Phụ tùng Nsx Mô tả Bảng dữ liệu Sẵn có Giá (USD)Lọc kết quả trong bảng theo đơn giá dựa trên số lượng của bạn. Số lượng RoHS Loại sản phẩm Công nghệ Kiểu gắn Đóng gói / Vỏ bọc
Infineon Technologies MOSFET 3,390Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 1,800
MOSFET Si SMD/SMT HDSOP-16
onsemi MOSFET Silicon Carbide (SiC) MOSFET - EliteSiC, 28 mohm, 1700 V, M1, D2PAK-7L 854Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

MOSFET SiC SMD/SMT D2PAK-7L
Infineon Technologies Discrete Semiconductor Modules 20Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Discrete Semiconductor Modules
onsemi Schottky Diodes & Rectifiers Silicon Carbide (SiC) Schottky Diode - EliteSiC, 40 A, 1200 V, D3, TO-247-3L 1,316Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Schottky Diodes & Rectifiers SiC Through Hole TO-247-3LD
Infineon Technologies MOSFET 159Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

MOSFET SiC Through Hole TO-247-4
onsemi MOSFET Silicon Carbide (SiC) MOSFET - EliteSiC, 33 mohm, 650 V, M2, Power88 3,464Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 3,000

MOSFET SiC SMD/SMT TDFN-4
onsemi MOSFET Silicon Carbide (SiC) MOSFET - EliteSiC, 14 mohm, 1200 V, M3P, D2PAK-7L 641Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

MOSFET SiC SMD/SMT D2PAK-7L
ROHM Semiconductor Schottky Diodes & Rectifiers 2,000Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Schottky Diodes & Rectifiers Si Through Hole TO-220FN-3
Littelfuse Triacs 12 Amp High Temperature High dvdt TRIAC-TO263 999Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Triacs SMD/SMT TO-263AB-3
ROHM Semiconductor Schottky Diodes & Rectifiers SCHOTTKY DIODE 200V 3A 4,980Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 2,500

Schottky Diodes & Rectifiers Si SMD/SMT TO-252-3
Vishay Schottky Diodes & Rectifiers 2A, 150V, DFN3820A TRENCH SKY RECT. 28,000Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 14,000

Schottky Diodes & Rectifiers Si SMD/SMT DFN-3
Vishay Schottky Diodes & Rectifiers 2A, 60V, DFN3820A TRENCH SKY RECT. 28,000Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 14,000
Schottky Diodes & Rectifiers Si SMD/SMT DFN3820A-2
Littelfuse ESD Suppressors / TVS Diodes 5.3V 3A 20kV SOD882 Bi-dir TVS 20,066Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 10,000

TVS Diodes SOD-882-2
Littelfuse ESD Suppressors / TVS Diodes TVS 1.5KW 300V Uni DO-214AB TR13 RoHS 6,025Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 3,000

TVS Diodes DO-214AB-2
Vishay General Semiconductor ESD Suppressors / TVS Diodes 600W,22V 5%, DFN3820A TVS 28,000Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 14,000

TVS Diodes DFN3820A-2
Vishay General Semiconductor ESD Suppressors / TVS Diodes 600W,51V 5%, DFN3820A TVS 28,000Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 14,000

TVS Diodes DFN3820A-2
Vishay Schottky Diodes & Rectifiers 3A, 150V, DFN3820A TRENCH SKY RECT. 28,000Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 14,000

Schottky Diodes & Rectifiers Si SMD/SMT DFN-3
Vishay Schottky Diodes & Rectifiers 2A, 60V, DFN3820A TRENCH SKY RECT. 28,000Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 14,000
Schottky Diodes & Rectifiers Si SMD/SMT DFN3820A-2
ROHM Semiconductor Schottky Diodes & Rectifiers 2,000Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Schottky Diodes & Rectifiers Si Through Hole TO-220FN-3
ROHM Semiconductor Schottky Diodes & Rectifiers SCHOTTKY DIODE 100V 5A 11,970Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 4,000

Schottky Diodes & Rectifiers Si SMD/SMT TO-277A-3
Vishay Schottky Diodes & Rectifiers 3A, 60V, DFN3820A TRENCH SKY RECT. 27,990Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 14,000
Schottky Diodes & Rectifiers Si SMD/SMT DFN3820A-2
STMicroelectronics Schottky Diodes & Rectifiers 100 V, 12 A Power Schottky Trench Rectifier 5,761Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 6,000

Schottky Diodes & Rectifiers Si SMD/SMT TO-277A-3
ROHM Semiconductor Schottky Diodes & Rectifiers SCHOTTKY DIODE 200V 5A 4,978Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1
Rulo cuốn: 2,500

Schottky Diodes & Rectifiers Si SMD/SMT TO-252-3
Vishay Schottky Diodes & Rectifiers 7A, 60V, DFN3820A TRENCH SKY RECT. 27,830Có hàng