Vỏ bao, hộp & vỏ bọc

 Vỏ bao, hộp & vỏ bọc
Enclosures, Boxes, & Cases are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many enclosure, box, & case manufacturers including Altech, BUD, Flambeau, Hammond, New Age Enclosures, PacTec, Serpac & more. Please view our large selection of enclosures, boxes, & cases below.

Enclosures are structures used to enclose, contain, or provide protection for electrical, electronic, or mechanical components.
Kết quả: 10,427
Chọn Hình ảnh Số Phụ tùng Nsx Mô tả Bảng dữ liệu Sẵn có Giá (USD)Lọc kết quả trong bảng theo đơn giá dựa trên số lượng của bạn. Số lượng RoHS Mô hình ECAD Sản phẩm Loại Chất liệu Màu Màu nắp Chiều dài Chiều rộng Chiều cao Chỉ số IP Xếp hạng NEMA Xếp loại dễ cháy Sê-ri
Hammond Manufacturing Enclosures, Boxes, & Cases Extruded Aluminum Enclosures with Integrated Flanges (4.72 x 4.06 x 2.09in) 14Có hàng
17Dự kiến 19/10/2023
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Enclosures Aluminum Clear 123 mm 120 mm 53 mm 1455F Series
Hammond Manufacturing Enclosures, Boxes, & Cases Extruded Aluminum Enclosures with Integrated Flanges Black (6.30 x 4.06 x 2.09in) 49Có hàng
1Dự kiến 08/12/2023
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Enclosures Aluminum Black 160 mm 123 mm 53 mm 1455F Series
Phoenix Contact Enclosures, Boxes, & Cases OCS HP 121006 GY7035 6Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Enclosures Housing, Electronic Polycarbonate (PC) Gray (Light Gray) 12 in 10 in 6 in
Phoenix Contact Enclosures, Boxes, & Cases OCS HP 121006 TRANS 1Có hàng
8Dự kiến 13/11/2023
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Enclosures Housing, Electronic Polycarbonate (PC) Gray (Light Gray) 12 in 10 in 6 in
Phoenix Contact Enclosures, Boxes, & Cases OCS HP 080604 GY7035 6Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Enclosures Housing, Electronic Polycarbonate (PC) Gray (Light Gray) 8 in 6 in 4 in
Phoenix Contact Enclosures, Boxes, & Cases OCS HP 100806 GY7035 8Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Enclosures Housing, Electronic Polycarbonate (PC) Gray (Light Gray) 10 in 8 in 6 in
Phoenix Contact Enclosures, Boxes, & Cases OCS HP 100806 TRANS 2Có hàng
6Đang đặt hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Enclosures Housing, Electronic Polycarbonate (PC) Gray (Light Gray) 10 in 8 in 6 in
Phoenix Contact Enclosures, Boxes, & Cases OCS POLEFIX 1008 9Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Accessories Mounting Material Steel 197 mm 326 mm
Phoenix Contact Enclosures, Boxes, & Cases OCS HP 080604 TRANS 7Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Enclosures Housing, Electronic Polycarbonate (PC) Gray (Light Gray) 8 in 6 in 4 in
Phoenix Contact Enclosures, Boxes, & Cases OCS MOUNT 1210 SET 10Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Accessories Mounting Plate Gray (Light Gray) 65 mm 8 mm 255 mm
Phoenix Contact Enclosures, Boxes, & Cases OCS PANEL 0806 PC 8Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Accessories Mounting Plate Polycarbonate (PC) White 120 mm 4 mm 171 mm
Phoenix Contact Enclosures, Boxes, & Cases OCS POLEFIX 0806 6Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Accessories Mounting Material Steel 147 mm 275 mm
Phoenix Contact Enclosures, Boxes, & Cases OCS FOOT SET 17Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Accessories Mounting Foot Polycarbonate (PC) Gray (Light Gray) 45 mm 10 mm 65 mm
Phoenix Contact Enclosures, Boxes, & Cases OCS MOUNT 0806 SET 19Có hàng
7Dự kiến 20/11/2023
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Accessories Mounting Plate Gray (Light Gray) 65 mm 8 mm 144 mm
Phoenix Contact Enclosures, Boxes, & Cases OCS PANEL 1008 PC 7Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Accessories Mounting Plate Polycarbonate (PC) White 171 mm 4 mm 222 mm
Phoenix Contact Enclosures, Boxes, & Cases OCS PANEL 1210 PC 9Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Accessories Mounting Plate Polycarbonate (PC) White 222 mm 4 mm 272 mm
Hammond Manufacturing 1555VA2F42GY
Hammond Manufacturing Enclosures, Boxes, & Cases 9.45 x 6.34 x 2.40" Polycarb (UL Listed) 11Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Polycarbonate (PC) Gray (Light Gray) Gray (Light Gray) 9.45 in 6.34 in 2.4 in IP68 UL 94 5VA 1555F
Hammond Manufacturing 1555Q2F17GY
Hammond Manufacturing Enclosures, Boxes, & Cases 5.50 x 5.55 x 1.47" Polycarb (UL Listed) 12Có hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Polycarbonate (PC) Gray (Light Gray) Gray (Light Gray) 5.5 in 5.55 in 1.47 in IP68 UL 94 5VA 1555F

Coral Enclosures, Boxes, & Cases Dev Board Micro Case (2x) 487Có hàng
104Đang đặt hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Cases
Hammond Manufacturing Enclosures, Boxes, & Cases Eddystone Die-Cast (4.37 x 2.36 x 1.22in) 111 x 60 x 31mm 18Có hàng
35Đang đặt hàng
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Enclosures Diecast Aluminum Natural 111 mm 60 mm IP54 EDDYSTONE Series
Hammond Manufacturing Enclosures, Boxes, & Cases Eddystone Die-Cast (7.40 x 4.72 x 3.19in) 188 x 120 x 82mm 14Có hàng
13Dự kiến 18/10/2023
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Enclosures Diecast Aluminum Natural 188 mm 120 mm IP54 EDDYSTONE Series
Hammond Manufacturing Enclosures, Boxes, & Cases Eddystone Die-Cast (4.72 x 3.74 x 2.25in) 120 x 95 x 57mm 57Có hàng
19Dự kiến 18/10/2023
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Enclosures Diecast Aluminum Natural 120 mm 95 mm IP54 EDDYSTONE Series
Hammond Manufacturing Enclosures, Boxes, & Cases Eddystone Die-Cast (3.62 x 1.50 x 1.22in) 92 x 38 x 31mm 19Có hàng
13Dự kiến 18/10/2023
Tối thiểu: 1
Nhiều: 1

Enclosures Diecast Aluminum Natural 92 mm 38 mm IP54 EDDYSTONE Series
Phoenix Contact Enclosures, Boxes, & Cases OCS POLEFIX 1210 9Có hàng