onsemi

onsemi đang giúp tạo dựng nên một tương lai tốt đẹp hơn bằng cách thúc đẩy những đổi mới mang tính đột phá. Tập trung vào các thị trường ô tô và công nghiệp đầu cuối, công ty này hiện đang tăng tốc thay đổi trong các xu hướng lớn như an toàn và điện khí hóa phương tiện, tự động hóa công nghiệp, lưới năng lượng bền vững cũng như cơ sở hạ tầng 5G và đám mây. Với danh mục sản phẩm sáng tạo của mình, onsemi tạo ra các công nghệ cảm ứng và năng lượng thông minh giúp giải quyết các thách thức phức tạp, đồng thời nỗ lực vì một thế giới sạch hơn, an toàn hơn và thông minh hơn. onsemi hiện đang vận hành một chuỗi cung ứng nhanh nhạy, đáng tin cậy cùng với các chương trình quản lý chất lượng, cũng như các chương trình ESG mạnh mẽ, đồng thời có mạng lưới toàn cầu gồm các cơ sở sản xuất, văn phòng bán hàng và tiếp thị và các trung tâm kỹ thuật tại những thị trường trọng điểm của mình.

Newest Products by onsemi